top of page

Baasland-klinikken: For kvinner av kvinner

Ingrid Baasland sammen med helsesekretær Maria Helen Langmoe.

En del kvinner opplever det som belastende å gå til gynekologisk undersøkelse. Problemer knyttet til seksualitet og underlivsplager er fortsatt et tabufelt for mange. – Målet vårt er at kvinnene skal kjenne seg trygge, både for den gynekologiske undersøkelsen, men også på at de skal bli møtte på problemstillinger knyttet til gynekologiske plager, overgangsalder, seksualitet og andre tema som de gruer seg for å ta opp, sier gynekolog Ingrid Baasland.Sentralt plassert i Trondheim har hun siden starten i 2015 bygget opp sin egen klinikk, Baasland-klinikken. Selv tar hun kun imot kvinner med ulike gynekologiske problemstillinger som er henvist fra fastlege, samt fra sykehus via avtale med det offentlige. 

– Vi har et meget godt samarbeid med fastlegene og med St. Olavs hospital.


Ingrid Baasland
Ingrid Baasland

Lavterskel

– Mange pasienter får løst sine gynekologiske plager og problemstillinger hos fastlegen sin, og fastlegene er en hjørnesten også innen mange gynekologiske problemstillinger. Screening mot livmorhalskreft gjøres nå hvert femte år med en enkel livmorhalsprøve. Dette kan menget godt gjøres hos fastlegen. Likevel ser vi at enkelte kvinner opplever at de har verdens beste fastlege, men at de ønsker å ta den gynekologiske undersøkelsen hos en annen person som de ikke kjenner så godt, noen ønsker kvinnelig lege og enkelte ønsker å gå rett til spesialist. Da kan de bestille time hos en av de fem kvinnelige gynekologene ved klinikken. En fordel for mange er at de private timene også er på ettermiddag og kveld.:

–  Vi legger også vekt på at det skal være lett kontakt med oss gjerne via hjemmesiden eller telefon. 


Høy faglig kvalitet

I tillegg til legene som jobber ved klinikken er det også to sekretærer som tar seg av det administrative, og er dem pasientene møter når de ringer eller kommer innom i luken på kontoret.

 – Det er viktig for oss at kvinnene opplever at de blir godt mottatt og ivaretatt, sier hun.

Hun beskriver legene som arbeider ved klinikken som en fin gruppe med høy faglig kompetanse, hvor alle er opptatt av å være faglig oppdatert til enhver tid.

– Alle gynekologene har sine spesialfelt som dekker  alt fra urinlekkasje og fremfall, fødselshjelp, gynekologisk kreftsykdom til  assistert befruktning og hormonforstyrrelser, samt hormonell behandling innen overgangsalder og som prevensjon. Sammen har vi meget høy kompetanse og rådfører oss med hverandre ved behov. Vi møtes også for faglig oppdatering. 
Lang erfaring

Ingrid Baasland selv er også en erfaren lege. Hun har doktorgrad innen forebygging av livmorhalskreft og arbeidet i mange år som overlege ved gynekologisk kreftavdeling, St. Olavs hospital. Og fortsatt har hun nok å ta seg til; i tillegg til å lede klinikken er hun ansatt som forsker ved NTNU og Kreftregisteret.

Både hun og de andre ved klinikken står for en omfattende foredrags- og forelesningsaktivitet, med både fastleger, gynekologer og ulike foreninger som målgruppe. Baasland er også opptatt av å drive med folkeopplysning både i massemedier og på plattformer som Podcast.   
God hjelp fra Creto

I tillegg til de to sekretærene, som har bakgrunn som henholdsvis autorisert helsesekretær og medisinsk sekretær, har klinikken god avlastning på et annet område, nemlig regnskap.

– Vi har brukt Creto og Creto Regnskap i to år, og så vidt jeg vet er vi det første legekontoret de har på kundelista. Og det er ikke annet å si av vi er veldig fornøyde. Det er et forholdsvis lite firma, oversiktlig og enkelt å forholde seg til. Vi setter pris på å ha en fast kontaktperson der, det er korte linjer, vi blir hørt og opplever raske avklaringer om vi spør om noe. Og så er det også hyggelige folk vi møter der, sier Baasland.


Gode samarbeidspartnere

I tillegg til bistand til regnskapsføring mottar Baasland-Klikken råd og bistand innen områder som forretningsutvikling, forhandlinger om finansieringer, etablering av domener, leieavtaler mv. fra selskapets advokater i Codex Advokat Trondheim AS.  Baasland-klinikken satser på medarbeidere med høyt kompetansenivå. Foran i midten Ingrid Baasland, mellom Nina-Iren Tvenning(t.v.) og Lene Hejna Pedersen. Bak Berit Rein Solhaug og Nina Jebens Nordskar.

I tillegg til Baasland selv består teamet av fem høyt kvalifiserte kvinnelige gynekologer. Her kan kvinnene selv bestille time direkte via nettsiden eller per telefon, uten henvisning fra fastlege. Hos disse private gynekologene kan man utover en gynekologisk undersøkelse også få råd og veiledning, samt behandling på en rekke områder - se mer her


•  Livmorhalsprøve («celleprøve») og ultralyd

•  Celleforandringer; utredning, behandling og oppfølging 

• Kjønnsvorter 

•  Underlivsplager (kløe, svie, utflod og smerter)

•  Smerter under samleie

• Blødningsforstyrrelser

• Urinlekkasje

• Fremfall av skjede og livmor

• Kjønnsykdommer

• Prevensjonsveiledning, inkludert innsetting og fjerning av spiral.

• Hormonforstyrrelser (PCOS)

• Endometriose

• Overgangsalderplager

• Barnløshet

• Svangerskapskontroller

• KreftkontrollerComentarios


bottom of page