top of page

Næringseiendommer – god investering, men også krav og plikter

Eierskap og investering i næringseiendommer kan være nyttig og spennende. Men etter hvert er det også blitt mer krevende. Ett forhold er at eiendommene må fortløpende vedlikeholdes for å beholde standarden. Dessuten er det nødvendig å forholde seg til en lang rekke krav i form av lover og forordninger, og ikke minst er det blitt nødvendig i stadig økende grad å tenke bærekraft og miljø. Og i tillegg til næringseiendommer gjelder det også mange andre, for eksempel boligsameier, borettslag osv.


Anders Wold Grut (t.v.) og Christian Træthaug (t.h.) fra Creto Forvaltning arbeider med en rekke kunder når det gjelder vedlikehold og andre tjenester, mens Rune Røkke fra Klimafinans akan gi god hjelp for å gjøre eiendommer med bærekraftig.
Anders Wold Grut (t.v.) og Christian Træthaug (t.h.) fra Creto Forvaltning arbeider med en rekke kunder når det gjelder vedlikehold og andre tjenester, mens Rune Røkke fra Klimafinans akan gi god hjelp for å gjøre eiendommer med bærekraftig.

For å si det kort: Om dette oppfattes som komplisert kan eierne meget enkelt avlaste seg fra mye av dette ved å søke assistanse fra oss i Creto. Vi er et Facility Management selskap, som hjelper deg med alt innen eiendomsforvaltning, i tillegg til juss, næringsmegling, drift og økonomitjenester.


Vedlikehold og investering i fremtiden

I dag favner vedlikehold av eiendommer langt videre enn bare snekkerarbeid, maling osv. Ikke minst er det viktig at vedlikeholdet er innrettet slik at det ikke bare tar vare på verdiene som ligger i en eiendom, men også at det er med på å øke verdien. Og i tillegg til at det kan være krevende å forholde seg til og tilfredsstille ulike myndighetskrav -som blir strengere og mer omfattende – dukker det også opp forhold knyttet til driftskostnader, finansiering, og kanskje ikke minst å sørge for at eiendommen er attraktiv på leiemarkedet. Det er en klar tendens til at leietakere blir stadig mer krevende når det gjelder tilstanden på en aktuell eiendom.


Det er også grunn til å nevne at i dag må natur- og klimaendringer være med i betraktningen for alle beslutninger.


Bærekraft

Nettopp det siste momentet, som vi også kan sammenfatte som bærekraft, blir viktigere, og kanskje noe komplisert.En av dem som står klar til å bistå er Rune Røkke, som er grunnlegger av «hjelpeselskapet» Klimafinans. Klimafinans hjelper selskaper, banker og samfunn med å forstå, utvikle og implementere en lønnsom klimastrategi og forretningsmodell, og samtidig integrere dette i finansielle beslutninger og der grønne finansieringsprinsipper kan spille en nøkkelrolle.


Han har bred erfaring gjennom 20 år med selskapsvurderinger, verdsetting og prosjektfinansiering med lang løpetid som bankmann, og han har også spesialisert seg på klimarisiko som finansiell risiko som leder for kapitalmarkedet og finansielle relasjoner i Enova.

 

Enorm betydning

I tillegg til den betydningen eiendomsbransjen har med en andel på 36 prosent av alt klimautslipp og 40 prosent av det totale energiforbuker, har han en rekke eksemplet på betydningen for den enkelte eier.


Blant annet nevner han betydningen av å gjøre bygg mer energieffektive, i motsatt fall er det ikke sikkert av man overhode vil komme finnen en bank eller finansinstitusjon som er villig til å gi finansiering.


For eksempel har det vært lenge et lovkrav at et bygg skal ha energimerking. Nå er dette innskjerpet, slik at bankene må kreve slik merking for å kunne gi lån, sier han.

Tabellen gir et grundig inntrykk av hvordan kostnader ved en eiendom henger sammen med energimerkingen.
Tabellen gir et grundig inntrykk av hvordan kostnader ved en eiendom henger sammen med energimerkingen.

Billig kan bli dyrt

Et forhold når man vurderer investeringer i vedlikehold er hvor mye man skal bruke, og hvilken betydning det vil ha på leieprisene både i næringsbygg og i boliger.


- Men her kan vi hjelpe med nødvendige beregninger, og se på hvilke effekter man kan oppnå ved for eksempel å øke investeringene. For eksempel ved å gjøre et bygg mer energieffektiv og få en høyere energiklasse kan mang få positive resultat både når det gjelder cashflow, reduserte kostnader og annet, sier Røkke.


Og viser til et eksempel der man så på et konkret, vanlig forretningsbygg på Heggstadmoen.


– Her snakker vi om et bygg på 10.000 kvadratmeter, og om vi ser på bare energikostnadene kan forskjellen være på kanskje fra 12 til 15 millioner i endret cashflow i året bare ved å investere i å få bedre energimerking. Og da har vi ikke tatt med de andre effektene man kan oppnå bare ved å arbeide mer energiforholdene, sier han.


Må søke hjelp

Creto Forvaltning er daglig opptatt med å hjelpe en lang rekke eiendomseiere med vedlikehold og drift av eiendommer.


Anders Wold Grut og Christian Træthaug er håndverkere som arbeider med dette, og de peker på at selv om både dette og andre forhold er viktig å ha med i planleggingen, er det samtidig krevende å kunne gjøre alle analyser og beregninger som må ligge bak beslutningene.


Derfor er det nødvendig å søke kvalifisert hjelp, og Creto har gode samarbeidspartnere som kan bidra til dette.


Når det gjelder nettopp energimerking, kan et eksempel på en prosess være at Creto står for den direkte kontakten med kunden, og kan for eksempel gjøre ordinær verdivurdering av eiendommer. For energimerking gjør vi selv forberedelser for å utarbeide datagrunnlaget. Basert på dette vil Klimafinans utarbeide strategi og analyser, der man også må ta hensyn til «en tsunami av nye klimarelaterte finansielle risikoer og nye krav» som treffer eiendomssektoren.


Creto har et samarbeid med Norconsult om befaring og kartlegging av bygger for å utarbeide energisertifikat, med eventuell prosjektering og gjennomføring av nødvendige tiltak.


Et eksempel på en prosess for å skaffe energisertifikat
Et eksempel på en prosess for å skaffe energisertifikat
Gode samarbeidspartnere: I det hele er gode samarbeidspartnere en nøkkelfaktor for å oppnå gode og varige resultater, som bidrar til at man blir sittende med eiendommer som både innfrir dagens krav og forventinger. Og som dessuten er rustet for å møte fremtiden. Ta gjerne kontakt med oss for å se hva som er mulig å oppnå.

 

Comentários


bottom of page