top of page
verdivurdering.jpg

Verdivurdering av næringseiendom med bærekraftsmål

Vet du egentlig hvilken verdi som er riktig for din næringseiendom?

Kanskje kan en verdivurdering med bærekraftsmål gi deg både billigere og grønnere lån?

Vi tilbyr årlig verdivurdering, kartlegging, energisertifikat og utvikling av bærekraftsstrategi.

_VK07787.jpg
Verdiskjema
Ja, jeg vil vite mer om verdivurdering

Nye krav fra Finanstilsynet!

Banker og andre finansinstitusjoner mottar fortløpende nye krav fra Finanstilsynet basert på regelverk fra EU. Dette vil også berøre eiere av næringseiendom.

_VK06963-Edit.jpg
Nye krav
_VK07400.jpg

Verdivurdering

Dersom næringseiendom er brukt som sikkerhet for lån i banken, skal  banken innhente  en årlig verdivurdering* av eiendommen, og hyppigere dersom det skjer vesentlige endringer i markedsvilkårene.

Vi råder eiere av næringseiendom til å kartlegge nåsituasjon, og utvikle en handlingsplan med mål om å forbedre eiendommens status hensyntatt  bærekraft og klimarelaterte tiltak. På denne måten kan næringsvirksomheten legge bedre til rette for oppnå grønne - og billigere -  lån, samt  øke interessen fra investorer.

I samarbeid med Klimafinans tilbyr vi nå å gjøre en slik vurdering, basert på en verdivurderingsmodell som er utarbeidet i tråd med bankers ønsker og krav.

Verdivurdering

Vi kan tilby for din eiendom:

  • Årlig verdivurdering

  • Kartlegging av nøkkeldata/miljødata

  • Innhenting av energisertifikat i samarbeid med Norconsult AS

  • Tiltaksliste for forbedring av energimerke i samarbeid med Norconsult AS

  • ESG selskapsvurdering i samarbeid med Klimafinans AS

  • Klimarelatert risiko- og investeringsanalyse (framoverskuende verdidrivere, scenarioer 2030/2050) i samarbeid med Klimafinans AS

  • ESG strategi og overgangsplan i samarbeid med Klimafinans AS

_VK07956.jpg
Vi kan tilby

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt!

bottom of page