top of page
Trøndelag Næringspark.jpeg

Trøndelag Næringspark - ca. 190 dekar til næringsstomter

På jakt etter praktiske nye næringstomter til din bedrift?

Totalt 190 dekar nye næringstomter, for lager- og industrivirksomhet med tilhørende funksjoner som administrasjon og forretning. Tomter fra ca. 5 dekar selges.

Interesse-tn
Meld interesse her

Trøndelag Næringspark - en næringspark som kan bygge ut og levere mye energi

Beliggenhet

 • Fra Trondheim er det ca. 45 minutters kjøring med ny vei.

 • Fra Stjørdal er det ca. 25 minuttes kjøring.

 • Fra Tømra ca. 1 minutters kjøring.

 • Fra Røros ca. 1 t 55 minutter.

 

785_2136520035.png
Beliggenhet
785_2045025355.jpeg

Om eiendommen

Totalt 190 dekar nye næringstomter, for lager- og industrivirksomhet med tilhørende funksjoner som administrasjon og forretning. Tomter fra ca. 5 dekar selges.

 

Adkomstvegen som skal betjene tomtene opparbeides av tiltakshaver. Vegen dimensjoneres for vogntog/semitrailer.

 

Næringsområdet er delt inn i 7 felt. Felt NÆ1 sentralt i området kan raskt klargjøres. Området utbygges fra Q2 2024 i takt med salg av tomter.

Reguleringsplanen for Granby Næringspark godkjent juni 2023.

Det reguleres nytt kryss, bussholdeplasser og teknisk infrastruktur, inkludert overvannshåndtering og omlegging av bekk og høyspentlinje gjennom området.

Om

Selbu - en innovativ energikommune med mye å by på

Dette får bedrifter som etablerer seg i Selbu

 • Energi og industri kommune.

 • Politisk drevet næringsutvikling.

 • Hurtig saksbehandling.

 • Store reguleringsplaner 1,5 år i snitt.

 • Store ett trinns byggesøknader 50-60 dager.

 

Industrimiljø i nærområdet til Trøndelag Næringspark:

 • Norbit AS

 • SIFA AS

785_908660164.jpeg
Vi kan tilby
785_312991064.jpeg

Dette får ansatte som etablerer seg i Selbu kommune

Selbu kommune har de siste årene hatt en positiv befolkningsutvikling.

Innbyggertallet i dag er 4184.

(www.ssb.no/kommunefakta/selbu)

Selbu har de siste årene fornyet seg med ny barnehage, barneskole, ungdomsskole, og sykehjem.

Det er ledige tomter, leiligheter, rekkehus og eneboliger i kommunen.

 

I Selbu har du nærhet til kulturskole, nye fotball og friidrettsbaner, håndballhall, fotballhall, Årsøya Fritidspark, 124 km skiløyper, turstier, svømmehaller, snøscooterløyper, kino, videregående skole og idrettslag.

Se hva mer Selbu har å tilby på www.Iselbu.no

Les siste utgave av Cretoavisa

Creto-mockup-avisa-mars.jpg

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt!

bottom of page