top of page

Energistyring

Creto tilbyr i samarbeid med Sodvin AS energistyringstjenesten Spart.

Med Spart reduseres bedriftens strømforbruk med inntil 30 %. Systemet settes enkelt opp av Sodvin AS og du får en egen energisjef som sikrer effektiv bruk av strøm, store forbruksreduksjoner og økt lønnsomhet.

 

Hvorfor Spart?

Alle bedrifter har potensiale for å spare strøm. Vi gjør noe med det!  En mellomstor bedrift i Norge bruker rundt 300.000 kWh strøm per år. Reduserer du 30 % blir det 90.000 KWh spart.

Her er et eksempel i kroner og øre. Utgangspunktet vårt er en strømpris 45 øre per kWh. og en nettleiepris på 50 øre per kWh. Med en strømreduksjon på nevnte 90.000 kWh blir besparelsen i NOK ca. 85.000,-.

Creto tilbyr i samarbeid med Sodvin AS energistyringstjenesten Spart. Med Spart reduseres bedriftens strømforbruk med inntil 30 %. Systemet settes enkelt opp av Sodvin AS og du får en egen energisjef som sikrer effektiv bruk av strøm, store forbruksreduksjoner og økt lønnsomhet.

 

Hvordan løser vi sløs av energi?

Spart-tjenesten og den  inkluderte software tilbyr avansert automasjon som tilrettelegges av Sodvin’s  energisjefer. Strømkurser, strømvolum, effekttopper og mønsteret i energiforbruket blir kontinuerlig analysert. Energiforbruket vil bli optimalisert via våre skytjenester og sørger for at din bedrift på en rask og enkel måte får klarhet og konkrete anbefalinger på nødvendige tiltak. Ingen konfigurering eller installasjon er nødvendig fra deres side. Sodvin Spart  gjør jobben for dere!

Ett annet resultat man oppnår ved nøyaktig og presis energistyring er at effekttoppene jevnes i løpet av en større del av døgnet. Avhengig av størrelsen på installasjonen og forbruket på bygget så vil investeringskostnaden spares inn over 1-3 år. De fleste bedrifter opererer med en lineær avskrivning på 5 år, men i de fleste tilfeller kan investeringskostnaden spares inn vesentlig raskere. Sammenlignet med mange andre energitiltak snakker vi altså en aktivt forvaltet energitjeneste med vesentlig raskere inntjening.

 

Hva er unikt med Spart?

Spart  løser dette for deg fra A til Å, helt uten at du trenger å tenke på det, alt fra installasjon og ferdigstiller konfigurering. Du slipper å sette deg inn i alle mulige tekniske løsninger og ulike standarder for drift, styring eller administrasjon av energiforbruket.

Er du likevel av typen som ønsker detaljer og et nyansert bilde av besparelsene og systemet som helhet? Da har vi et eget Spartpanel via web. Her får du rask tilgang til sanntidsdata på bedriftens energiforbruk, regler for styring, tips til ytterligere energitiltak og lignende. 

Med Spart øker du raskt lønnsomheten uten at det går ut over komforten hos dine ansatte. Spart blir din nye energisjef og sikrer at bedriften bidrar til Norges nye klimamål. Ta kontakt med post@creto.no,   og vi sørger for at Spart gir deg  en uforpliktende demo!

Profesjonalisér eiendomsdriften og frigjør ressurser

Vi er et Facility Management selskap, som hjelper deg med alt innen eiendomsforvaltning, juss, næringsmegling, drift og økonomitjenester.

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med:

Creto-nett-megling-vest.jpg
bottom of page