Eiendomsforvaltning

Creto tilbyr tjenester til eiere av næringsbygg og til sameier, velforeninger og borettslag.

Innenfor eiendomsforvaltning leverer Creto tjenester blant annet innenfor disse områdene:

 

Administrativ eiendomsforvaltning 

 • Leietakeroppfølging
 • Ut- og innleieforhold
 • Depositumsetablering
 • Leieregulering
 • Reforhandlinger av leieavtaler
 • Reforhandling av leverandøravtaler
 • Forsikringer
 • Rapportering
 • Forberedelse av styremøter og generalforsamlinger
 • Bistand ved utarbeidelse av årsberetninger
 • Referater
 • Eiendoms- og saksarkiv

 

Økonomisk eiendomsforvaltning

Vårt autoriserte regnskapsbyrå Creto Regnskap har lang erfaring fra forvaltning av eiendom.

 • Regnskapsføring
 • Felleskostnadsavregning
 • Rapportering
 • Lønn
 • Årsoppgjør
 • Rådgivning
 • Selskapsendringer

 

Eiendomsdrift

 • Vaktmestertjenester
 • Drift- og overvåkning av tekniske anlegg

 • Oppfølgning av innleide tjenester

 • Bygningsmessig vedlikehold

 • Snøbrøyting, sandstrøing og feiing

 • Plenklipping og vedlikehold av grøntanlegg