top of page

Eiendomsforvaltning

Creto tilbyr tjenester til eiere av næringsbygg og til sameier, velforeninger og borettslag.

Innenfor eiendomsforvaltning leverer Creto tjenester blant annet innenfor disse områdene:

 

Administrativ eiendomsforvaltning 

 • Leietakeroppfølging

 • Ut- og innleieforhold

 • Depositumsetablering

 • Leieregulering

 • Reforhandlinger av leieavtaler

 • Reforhandling av leverandøravtaler

 • Forsikringer

 • Rapportering

 • Forberedelse av styremøter og generalforsamlinger

 • Bistand ved utarbeidelse av årsberetninger

 • Referater

 • Eiendoms- og saksarkiv

 

Økonomisk eiendomsforvaltning

Vårt autoriserte regnskapsbyrå Creto Regnskap har lang erfaring fra forvaltning av eiendom.

 • Regnskapsføring

 • Felleskostnadsavregning

 • Rapportering

 • Lønn

 • Årsoppgjør

 • Rådgivning

 • Selskapsendringer

 

Eiendomsdrift

 • Vaktmestertjenester

 • Drift- og overvåkning av tekniske anlegg

 • Oppfølgning av innleide tjenester

 • Bygningsmessig vedlikehold

 • Snøbrøyting, sandstrøing og feiing

 • Plenklipping og vedlikehold av grøntanlegg

Profesjonalisér eiendomsdriften og frigjør ressurser

Vi er et Facility Management selskap, som hjelper deg med alt innen eiendomsforvaltning, juss, næringsmegling, drift og økonomitjenester.

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med:

Creto-nett-megling-vest.jpg
bottom of page