Grøntanlegg

Creto tilbyr to ulike pakker for skjøtsel av grøntanlegg. Den enkleste er «Luking Lett.» Denne tjenesten omfatter en større runde hver vår, og deretter noe luking gjennom sesongen i kombinasjon med klipping.

 

I tillegg tilbyr vi «Creto Grønn.» Med Creto Grønn får du en utvidet pakke med ukentlig oppfølging av skjøtsel, det være seg beskjæring av busker og trær, beplantning og fjerning av busker og kratt. Pakken kan også inkludere tre-felling etter nærmere avtale.  I denne pakken får du kontinuerlig vedlikehold gjennom sesongen med egen gartner-kontakt som følger opp og gir råd.

 

Be gjerne om tilbud, og pris avtales etter befaring.

 

Kontakt Arild eller Anders