Regnskap

Creto Regnskap ble stiftet som eget regnskapsbyrå 1.1.2011. Vi har imidlertid drevet som regnskapsbyrå i snart 20 år, og har lang erfaring med kunder innenfor våre spesialområder – eiendomsselskaper, sameier og borettslag. Vi har også erfaring fra andre typer kunder, for eksempel advokatfirma, inkassobyrå, eiendomsmegling mfl.

 

Regnskapsføring

 • Tilrettelegging, kontering og bokføring av bilag
 • Remittering/betaling av fakturaer
 • Fakturering
 • Betalingsregistrering
 • Avstemminger
 • Avdelingsregnskap
 • Purring og inkasso
 • Reskontroføring og oppfølging
 • Anleggsregister
 • Terminvise MVA-oppgjør

 

Rapportering

Vi tilbyr rapportering utifra kundenes ønsker og behov. Periodevis rapportering er et viktig verktøy for å ha oversikt over selskapets situasjon, og vi tilpasser derfor dette til den enkelte kunde så langt det lar seg gjøre. Ved behov for budsjettering kan vi også bistå med dette, og dermed lage rapporter som sammenholdes med budsjett-tallene.

 

Lønn

 • Lønnskjøring med utbetalinger og regnskapsbilag
 • A-melding gir full kontroll på arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Avstemming av lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift hver andre måned
 • Terminoppgaver ihht. A-melding
 • Årsavstemming
 • Ansettelsesavtaler via vår samarbeidspartner i CretoGruppen

 

Årsoppgjør

 • Utarbeidelse av dokumentasjon til balanse/resultatposter
 • Utarbeidelse av skattemelding og andre ligningspapirer
 • Skatteberegning
 • Utbytte/konserbidragsberegning
 • Årsregnskap m/noter
 • Kontroll av skatteoppgjør
 • Aksjonærregisteroppgave

 

Rådgivning

 • Likviditetsstyring og rapportering
 • Mva.-spørsmål
 • Budsjettering
 • Rapportering
 • Forslag til rutiner for økonomifunksjonen i selskapet ditt
 • Lønnskjøring
 • Årsoppgjør
 • Regnskapsføring

 

Selskapsendringer

I samarbeid med interne advokater tilbyr vi en rekke tjenester innenfor selskapsendringer. Noen av de mest vanlig er:

 • Stiftelse av selskap
 • Endring av navn, styresammensetning, daglig leder osv
 • Vedtektsendringer
 • MVA registrering
 • Aksjekapitalendringer