Verdivurdering av næringseiendom med bærekraftsmål

Vet du egentlig hvilken verdi som er riktig for din næringseiendom? Kanskje kan en verdivurdering med bærekraftsmål gi deg både billigere og grønnere lån?

 

Vil du ha et godt tilbud på verdivurdering? Banker og andre  finansinstitusjoner mottar fortløpende nye krav fra Finanstilsynet basert på regelverk fra EU. Dette vil også berøre eiere av næringseiendom.

Dersom næringseiendom er brukt som sikkerhet for lån i banken, skal  banken   innhente  en årlig verdivurdering* av eiendommen, og hyppigere dersom det skjer vesentlige endringer i markedsvilkårene.

Vi råder eiere av næringseiendom til å kartlegge nåsituasjon, og utvikle en handlingsplan med mål om å forbedre eiendommens status hensyntatt  bærekraft og klimarelaterte tiltak. På denne måten kan næringsvirksomheten legge bedre til rette for oppnå grønne - og billigere -  lån, samt  øke interessen fra investorer.

I samarbeid med Klimafinans tilbyr vi nå å gjøre en slik vurdering, basert på en verdivurderingsmodell som kan være i både eiers og bankers interesse.

 

Vi kan tilby for din eiendom:

  • Årlig verdivurdering
  • Kartlegging av nøkkeldata/miljødata
  • Innhenting av energisertifikat i samarbeid med Norconsult AS
  • Tiltaksliste for forbedring av energimerke i samarbeid med Norconsult AS
  • ESG selskapsvurdering i samarbeid med Klimafinans AS
  • Klimarelatert risiko- og investeringsanalyse (framoverskuende verdidrivere, scenarioer 2030/2050) i samarbeid med Klimafinans AS
  • ESG strategi og overgangsplan i samarbeid med Klimafinans AS

 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt!

 

*Verdivurderingen skal dokumenteres og være i samsvar med bankens retningslinjer for verdivurdering av pantesikkerhet i eiendom. Banken bør gjennomføre regelmessige verdivurderinger, minst på årlig basis (jf. kapitalkravsforordningen (575/2013/EU), artikkel 208), og ha et system som varsler når oppdatering skal foretas.