Juridiske tjenester

Advokatvirksomheten ble etablert i 1986 og yter tjenester til våre selskap og våre kunder.

Ole Jørgen Schei

Advokat

ojs@creto.no

+47 928 06 437