Investering & utvikling

Vi investerer i vekstbedrifter, verdipapirer og eiendom. Vi går inn som aktive eiere og bidrar til avkastning via strategi, nettverk og kommersiell kompetanse.

Vi driver aktivt innen eiendom og har som formål å investere i attraktive og lønnsomme næringseiendommer.

I tillegg investeres det i leiligheter og boligtomter med meget god beliggenhet som forventes å gi god avkastning og verdistigning.