Creto Datarom

Creto kan tilby et sikret og kryptert dokumenthvelv.  Som kunde får du tilgang til det via PC, smart-telefon og nettbrett – uansett hvor du er i verden.

Datarommet er egnet for dem som skal forvalte eller administrere næringseiendommer, boligselskap mv, og som ønsker et sikkert arkiv for sine dokumenter. Dette kan fx være:

  • Leiekontrakter
  • Protokoller fra styremøte, årsmøter nv
  • Regnskapsrapporter
  • Serviceavtaler
  • Andre kontrakter osv
  • Bankavtaler
  • Forsikringsdokumenter

Vi lager et datarom spesialtilpasset kunden sine behov. Boligselskapet/Sameiet bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til datarommet, f.eks styrets medlemmer.