top of page

Plass til enda flere på Sveberg

Man skal ikke langt tilbake i tid for å finne at områdene på Sveberg stort sett var utmark. I dag er her en blomstrende og økende næringsvirksomhet, med en lang rekke bedrifter av ulik størrelse på plass.Antall bedrifter som har funnet seg til rette i området har nå passert 19, og snart blir det plass til enda flere når det kommer to store bygg for utleie. Utbyggingen vil skje i to trinn, og skal være ferdig i 2024.


Nærmere Trondheim

Steinar Oksvold i konsulentselskapet Byggherre-rådgiveren AS, som står for prosjektledelsen av utbyggingen på vegne av utbyggeren, forteller at det nye tilbudet foreløpig har fått navnet Stav Næringspark.

Det nye området ligger lenger vest, enn det som allerede er bygget ut på Sveberg. Byggene som skal komme blir liggende på en høyde over bensinstasjonen langs E6 på Stav.


– I tillegg til at det blir adkomst via krysset ved Malviksenteret, blir veien fra vest utbedret på sikt. Den skal ta av fra Reitankrysset – der det nå bare er avkjørsel til Storsand – og østover, sier han. Kjøretiden mellom Trondheim og den nye næringsparken vil derfor bli betydelig redusert når E6 øst står ferdig 2025, ca ett år etter at næringsparken skal stå ferdig.

Tilpasses leietakerne

Oksvold legger vekt på at så langt har man klar så å si bare omrisset av byggene. Detaljene skal utformes i et tett samarbeid med leietakerne, som også vil få stor innflytelse både på hvor store areal de ønsker å leie og hvordan disse skal utformes.

– Vi ser for oss at spesielt mindre og mellomstore bedrifter kan være interessert i å komme hit. Men det er også muligheter for en større leietaker som trenger hele bygget, her er det mulighet for mange løsninger.


Planskissene viser at man tenker seg to større bygg som er adskilt med en vei gjennom området. Til sammen er det snakk om et areal på ca 25 mål, og man ser for seg bygg i to etasjer med mulighet for en tredje der man har front mot E6.

Gode muligheter

Bedriftene som allerede er etablert i Sveberg-området har erfart at man er kommet til et område med mange muligheter, både for de som har egne bygg og også om man deler med andre.


Blant annet fremheves fordelene ved være i et nabolag og fellesskap der man kan oppnå gode synergieffekter gjennom samarbeid og felles utnyttelse av tjenester og tilbud.


Også det nye utbyggingsområdet vi gi en god og synlig profilering mot E6 som går forbi, og man ligger gunstig til med kort vei til både Trondheim og Stjørdal. Den store bygningsmassen gjør at leietaker kan vokse seg inn i større lokaler over tid og det er mange muligheter for plassering og utforming.

Det vil bli mulig å utvikle flere typer lokaler, for eksempel kombinasjonslokaler med lager/ verksted og kontor. Man kan få lokaler for proffsalg med egen inngang på bakkeplan og gode lyse salgslokaler og lagerlokaler med god tilgjengelighet for storbil og egen kjøreport.Miljøprofil

Det legges opp til en god miljøprofil. Flere miljørettede tiltak er aktuelle, blant annet store solcelleanlegg på takene og oppvarming ved bruk av bergvarme blir vurdert.


Det skal også etableres parkeringsplasser med mulighet for ladning av el-bil.Comments


bottom of page