Skatt på eiendomssalg

Trondheim-sentrum.jpg

Ved salg av eiendommer det viktig å velge riktig metode, det kan få store skattemessige konsekvenser. I en artikkel i tidsskriftet Eiendomsmegleren nr. 6 2020 skriver advokat og partner Line Nilsen i Advokatfirmaet Kyrre grundig om dette. Hun skriver også at ulike transaksjonsformene gir rom for skattemessige tilpasninger og vil være et forhandlingskort ved oppkjøp.

Noe av det som kan gi store utslag, er om man velger å selge en næringseiendom som innmatsalg, eller i form av et aksjesalg. Etter fritaksmetoden kan aksjer selges skattefritt. Dersom eiendommen derimot selges som innmatsalg, vil en gevinst ved et salg utløse skatt. I tillegg vil valg av transaksjonsform få betydning for skattemessige avskrivinger og dermed også for størrelsen på årlig skattemessig fradrag.

 

Grundig gjennomgang

Artikkelen, som absolut er verd et nærmere studium, gir en grundig gjennomgang av konsekvensene ulike former for kjøp og salg av næringseiendom, og også de skattemessige konsekvensene for både selger og kjøper. 

Hvilken transaksjonsform som lønner for kjøper, beror på de konkrete omstendigheter hvor en rekke momenter spiller inn. Ofte gjennomfører både kjøper og selger en due diligence for å analysere selskapet og for å avdekke risikomomenter knyttet til transaksjonen, herunder for bedre å kunne vurdere valg av transaksjonsmodell. En slik selskapsgjennomgang er ofte delt inn i delområder med fokus på skattesituasjonen, juridiske spørsmål, analyse av finansiell informasjon samt en teknisk undersøkelse.

 

Søk råd

Når meglere bistår ved salg av næringseiendom er det viktig å være bevisst de skattemessige problemstillingene. Både kjøper og selger vil ofte være tjent med å søke juridiske råd i forbindelse med eiendomssalg og valg av transaksjonsform. For både kjøper og for meglers kunde vil nedsiden kunne være stor om man trår feil, og om man ikke har tilstrekkelig oversikt over regelverket til å kunne vurdere de skattemessige og økonomiske konsekvensene av transaksjonen.

Ta gjerne kontakt med Creto ved en eventuell overdragelse av en eiendom, våre meglere og advokater vil kunne gi god hjelp til dette.

 

Hele artikkelen finner du her 

Flere nyheter

Trives du best ute?

Vi søker sesongarbeider til plenklipping og annet forefallende arbeid ved grøntanlegg.

Les mer

Ny regnskapsmedarbeider

Victoria Kilaas er vår nye medarbeider i Creto Regnskap.

Les mer

Klimarisiko er en finansiell risiko for næringseiendom

Eiendom er en svært eksponert sektorDet er ca 125 millioner m2 yrkesbygg i Norge i dag, og det er stor variasjon i hvor energieffektive disse er.

Les mer