Smarte hus og EUs taksonomi

illustrasjon-eiendom.jpg

Utviklingen av «smarte bygg» er noe vi ser i dag, og som vil øke i styrke fremover. Flere og flere næringseiendommer tar i bruk ny teknologi og digitale løsninger for å få mer kontroll på byggets funksjoner. Det være seg IoT (påkoblet infrastruktur) for blant annet å oppnå mer energieffektiv drift og muligheten til datadrevne beslutninger og investeringer.

Denne utviklingen skaper nye behov for kontrakts-reguleringer mellom utleier og leietaker. Hvem er ansvarlig for installasjon, drift, vedlikehold og utskiftning av de digitale systemene?

Utleier er ofte den som tilbyr smart teknologi, men leietakeren er den som skaper dataene ved sin bruk av leieobjektet. Aktiviteten samles i en database, og den kan gi utleier verdifull informasjon om fremtidig investeringsvalg mv. Rettighetene til dataene vil derfor kunne bli et tema ved inngåelse av leiekontrakter.

Utleiers rett til å bruke dataene i sin utvikling av næringseiendommen, må hensynta leietaker sitt personvern etter personvernlovgivingen. Og: Hvem har råderett, tilgang og rettigheter til data?

Disse problemstillingene vil bli mer aktuelle i de nærmeste årene, og kan derfor være aktuell for leiekontrakter som inngås i dag.

Smarte bygg gir store muligheter for både utleier og leietaker, men det medfører også nye problemstillinger, og disse bør inntas i leiekontrakter ved utleie av næringslokaler.

Ellers: EU har vedtatt et klassifiseringssystem som bestemmer hvilke aktiviteter som kan regnes som bærekraftige («EUs taksonomi»). Dette omfatter også eiendomsbransjen, og vil ha betydning for om et nybyggingsprosjekt, rehab eller kjøp av eiendom er å anse som en grønn investering. Det forventes at taksonomien vil få stor betydning for kapitalflyten i eiendomsmarkedet. Mer om dette senere; også hvilket forhold taksonomien kan få til BREEAM-NOR. Men ring gjerne på dersom du ønsker en prat om digitale systemer i næringsbygg eller om taksonomien.

Flere nyheter

Trives du best ute?

Vi søker sesongarbeider til plenklipping og annet forefallende arbeid ved grøntanlegg.

Les mer

Ny regnskapsmedarbeider

Victoria Kilaas er vår nye medarbeider i Creto Regnskap.

Les mer

Klimarisiko er en finansiell risiko for næringseiendom

Eiendom er en svært eksponert sektorDet er ca 125 millioner m2 yrkesbygg i Norge i dag, og det er stor variasjon i hvor energieffektive disse er.

Les mer