Økt bruk av hjemmekontor

hjemmekontor.jpg

Hvordan blir påvirkningen i leiemarkedet på grunn av økt bruk av hjemmekontor?

 

De flest firma sitter i dag med tidsbestemte leiekontrakter. Leietakerne er låst til eksisterende leieavtaler og det vil derfor ta tid før vi eventuelt får full effekt av økning i bruk av hjemmekontor.

En annen effekt er at flere ønsker seg tilbake til cellekontor og det kan gi etterspørsel etter større kontorareal. Creto Næringsmegling fikk henvendelser fra bedrifter i starten av pandemien som ønsket en hurtig overgang fra åpent kontorlandskap til cellekontorer pga mindre risiko for smittespredning. En har også behov for større avstand mellom stolene på møterom i dag.

Kontoret er en viktig arena for erfaring og ideutveksling og kan være avgjørende for kreativitet og innovasjon.

På litt lengre sikt må nok utleier ta innover seg at fremtidige leieavtaler må være mere fleksible.

Flere nyheter