Lønnsom ryddejobb

darolti-dan-dGMUfYCUPU0-unsplash2x.jpg
Skal du selge din eiendom, er en ryddet grunnbok tillitsvekkende. 

 

En artikkel i tidsskriftet Eiendomsmegleren tar for seg dette. Der nevner artikkelforfatterne at det kan finnes forhold som kan skape problemer, for eksempel ved at det kan gi forkjøpsrett, det kan begrense den nye eierens rådighet i form av byggebegrensninger, eller at andre eiendommer kan ha rettigheter over eiendommen. Dessuten kan det skje at innhold og omfang av tinglyste dokumenter er uklar, noe som kan gi økte kostnader, forsinkelser, og endog redusert salgspris. 

Det er derfor å anbefale at selgere bør gå gjennom grunnboken og rydde opp før ens salgstransaksjon blir gjennomført, og kjøperen bør be om at selger rydde opp, ofte er det mer utfordrende å rydde etter at eiendommen har skiftet eier.

For øvrig, det kan også være nyttig å ta en slik ryddejobb uavhengig av om man skal selge eller ikke. Om det for eksempel skal gjøres verdivurdering i forbindelse med refinansiering kan taksten bli høyere med en «ren»» panteattest.

Det er Statens kartverk som fjerne dokumenter fra grunnboken etter begjæring. Og selv om en heftelse er falt bort eller blitt ugyldig av andre årsaker vil rettigheten normalt finnes i grunnboken om den ikke er slettet. Om en eiendom for eksempel er fradelt fra en landbrukseiendom, vil alle heftelser fra landbrukseiendommen følge over på den fraskilte eiendommen. Det kan være forkjøpsretter, gamle beiteretter, boretter og andre heftelser som bør gjennomgås og slettes med en gang. Andre gamle heftelser som kan finnes er ofte gamle tinglyste leiekontrakter der leietaker skulle slettet sin tinglyste leiekontrakt når de avsluttet leieforholdet.

Mye av arbeidet er det mulig å gjøre selv, men det kan også være fornuftig å søke kvalifisert hjelp. Blant annet er det nødvendig å tenke over:

• Hvordan går man frem for å slette en heftelse?

• Hvem kan be om sletting?

• Hvordan gjennomføres slettingen?

 

Creto med erfarne meglere og advokater kan bistå i slike spørsmål. Kontakt oss for en uforpliktende prat

Flere nyheter