Regnskapsfører Trondheim - Autorisert regnskapsfører - Creto Regnskap

Regnskapsføring

Rapportering

Lønn

Årsoppgjør

Rådgivning

Selskapsendringer

Kontakt

REGNSKAPSFØRING

o Tilrettelegging, kontering og bokføring av bilag
o Remittering/betaling av fakturaer
o Fakturering
o Betalingsregistrering
o Avstemminger
o Avdelingsregnskap
o Purring og inkasso
o Reskontroføring og oppfølging
o Anleggsregister
o Terminvise MVA-oppgjør

Kontakt oss


eli.larsen@creto.no
elisabeth.lunde@creto.no