Økonomisk Rådgivning Trondheim – Creto Regnskap Trondheim

Regnskapsføring

Rapportering

Lønn

Årsoppgjør

Rådgivning

Selskapsendringer

Kontakt

RÅDGIVNING

o Likviditetsstyring og rapportering
o Mva.-spørsmål
o Budsjettering
o Rapportering
o Forslag til rutiner for økonomifunksjonen i selskapet ditt
o Lønnskjøring
o Årsoppgjør
o Regnskapsføring

Kontakt oss


eli.larsen@creto.no
elisabeth.lunde@creto.no