Lønnskjøring - Hjelp med utbetaling av lønn m.m. fra Creto Regnskap

Regnskapsføring

Rapportering

Lønn

Årsoppgjør

Rådgivning

Selskapsendringer

Kontakt

LØNN

o Lønnskjøring med utbetalinger og regnskapsbilag
o A-melding gir full kontroll på arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
o Avstemming av lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift hver andre måned
o Terminoppgaver ihht. A-melding
o Årsavstemming
o Ansettelsesavtaler via vår samarbeidspartner i CretoGruppen

Kontakt oss


eli.larsen@creto.no
elisabeth.lunde@creto.no