Årsoppgjør - Få hjelp med årsoppgjøret av Creto Regnskap

Regnskapsføring

Rapportering

Lønn

Årsoppgjør

Rådgivning

Selskapsendringer

Kontakt

ÅRSOPPGJØR

o Utarbeidelse av årsoppgjørsperm med dokumentert balanse/resultatposter
o Utarbeidelse av selvangivelse og andre ligningspapirer
o Skatteberegning
o Utbytte/konserbidragsberegning
o Årsregnskap m/noter
o Kontroll av skatteoppgjør
o Aksjonærregisteroppgave

Kontakt oss


eli.larsen@creto.no
elisabeth.lunde@creto.no