Vi investerer blant annet i vekstbedrifter, verdipapirer og eiendom. Der hvor vi går inn som aktive eiere, bidrar vi til avkastning via strategi, nettverk og kommersiell kompetanse.

Kontakt oss