Vi driver aktivt innen eiendom og har som formål å investere i attraktive og lønnsomme næringseiendommer.

Selskapet har i den senere tid realisert flere eiendommer/eiendomsselskap med god fortjeneste, blant annet:

- Osloveien 15 Trondheim AS
- Osloveien 17 Trondheim AS
- Bygdøy Allé 4 i Oslo (Basic AS), som ble ble solgt til MøllerGruppen
- Kirkeveien 159 Oslo AS
- Osloveien 19 Trondheim AS
- Osloveien 25 Trondheim AS

Porteføljen består per dags dato (direkte og indirekte) av:

Investering i næringseiendom:
- via Tema Eiendom AS Selskapets hjemmeside
- Fagerlia Eiendom AS Kirkebyfjellet

I tillegg investeres det i leiligheter og boligtomter med meget god beliggenhet som forventes å gi god avkastning og verdistigning.


Kontakt oss