ØKONOMISK EIENDOMSFORVALTNING

Vårt autoriserte regnskapsbyrå Creto Regnskap har lang erfaring fra forvaltning av eiendom.
Vi tilbyr følgende økonomiske tjenester:
- Regnskapsføring
- Felleskostnadsavregning
- Rapportering
- Lønn
- Årsoppgjør
- Rådgivning
- Selskapsendringer

Kontakt oss