EIENDOMSDRIFT

Vi tilbyr:
- Vaktmestertjenester
- Drift- og overvåkning av tekniske anlegg
- Oppfølgning av innleide tjenester
- Bygningsmessig vedlikehold
- Snøbrøyting, sandstrøing og feiing
- Plenklipping og vedlikehold av grøntanlegg

Kontakt oss