ADMINISTRATIV EIENDOMSFORVALTNING

Vi tilbyr følgende administrative tjenester:
- Leietakeroppfølging
- Ut- og innleieforhold
- Depositumsetablering
- Leieregulering
- Reforhandlinger av leieavtaler
- Reforhandling av leverandøravtaler
- Forsikringer
- Rapportering
- Forberedelse av styremøter og generalforsamlinger
- Bistand ved utarbeidelse av årsberetninger
- Referater
- Eiendoms- og saksarkiv

Kontakt oss