Creto Megling AS og Creto Regnskap og Forvaltning AS tilbyr bistand ved kjøp, bruk, utvikling, utleie og salg av næringseiendom.
Vår målsetning er å  skape merverdi for våre kunder.

Creto Megling
Creto Megling AS har bistått det midt-norske næringsmarkedet siden 1997. Vi kjenner derfor markedet meget godt, og har etterhvert fått et omfattende kontaktnett som kommer våre kunder til gode. 
Vi bistår deg gjerne med:
• Utleie av næringsieendom
• Kjøp og salg av næringseiendom
• Salg av single purpose-selskaper
• Leietakerrådgivning/søk
• Kontrakt/oppgjør
• Verdivurderinger når det gjelder kontorbygg, tomter,
   logistikkbygg, kjøpesentre, hoteller og bygårder.


Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom og det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte, hjemmelserklæring mv. i fast eiendom er satt til kr. 525,- fra 01.01.2014.


Selge eiendom selv?

Creto Megling bidrar med kontrakt og oppgjør. 
Les mer om dette her.

Ta kontakt for tilbud!


Energimerking av yrkesbygg
Les mer om dette på:
www.energimerking.no og www.enova.noCreto Regnskap og Forvaltning 
Creto Regnskap og Forvaltning AS har kompetanse innen forvaltning av næringseiendom.
Vi tilbyr en helhetlig forvaltning som består av administrativ og økonomisk forvaltning, regnskapsførsel og bygningsdrift.

Forsinkelsesrenten er 9,50 prosent fra 1. januar 2014.
Forsinkelsesrenten vedtas av Finansdepartementet gjennom forskrift to ganger årlig.